Regeling Muziekimpuls

Stimulans voor muziek op school!

Regeling Muziekimpuls

Wat is het?

Sinds 2015 is de Regeling Impuls Muziekonderwijs van kracht. Deze regeling maakt het voor scholen mogelijk een subsidie aan te vragen voor drie jaar, die ten goede komt aan muziekeducatie. Scholen die hiervoor kiezen, willen zich inzetten voor meer en beter muziekonderwijs, in samenwerking met een muziekinstelling uit hun omgeving.

Belangrijk om te weten: een deel van de subsidie mag besteed worden aan de aanschaf van (nieuwe) materialen, dus ook aan Kazoo!

De subsidie wordt verstrekt door het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Wanneer interessant?

Jullie school wil meer en betere muzieklessen. Jullie overwegen de aanschaf van een muziekmethode. Als team staan jullie open voor ondersteuning door muziekprofessionals. En jullie zien het zitten om samen te werken met de lokale muziekschool, muziekgezelschappen of het poppodium.

Kortom: jullie geloven jullie in de verbindende kracht van muziek!

Dan is de Regeling Impuls Muziekonderwijs interessant voor jullie. Met de subsidie is je school in staat muziek stevig op de kaart te zetten, voor de lange termijn.

Belangrijke data

In de eerste ronde – tot 1 april 2016 – vroegen al 728 scholen een subsidie aan. De meeste aanvragen zijn gehonoreerd: je vindt een overzicht op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Op 2 oktober 2016 gaat de regeling open voor de tweede ronde. Tot 1 april 2017 kunnen scholen een aanvraag indienen voor de schooljaren 2017-2018, 2018-2019 en 2019-2020.

Wacht niet te lang! Voor de regeling geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Hulp bij aanvraag

De Alphense Popschool helpt jullie school graag bij de subsidieaanvraag. Daarom zetten we de belangrijkste zaken voor je op een rij:

Ik wil graag meer weten over de subsidieregeling
Op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie vind je de volledige subsidieregeling.

Hoe vraag ik de subsidie aan?
Met deze voorbeeldaanvraag heb je meteen scherp aan welke criteria de subsidieaanvraag moet voldoen. Het allerbelangrijkste is dat je als school voldoet aan drie pijlers:

1.Structurele muzieklessen op school: op regelmatige basis, dus niet projectmatig. Bijvoorbeeld met de sprankelende, eigentijdse muziekmethoden van de Alphense Popschool.
2.Professionalisering van de leerkrachten. Bijvoorbeeld via trainingen, die je helpen beter met de methode te werken en meer uit je muzieklessen te halen
3.Verbinding leggen tussen binnen- en buitenschoolse muziekeducatie. Bijvoorbeeld door samenwerking met een muziekschool of lokale muziekvereniging of door het opzetten van een leerorkest.

Bij de beoordeling van de aanvragen wordt verder goed gekeken naar hoe een school muziekeducatie borgt ook in de periode ná de Regeling Muziekimpuls (dus na drie jaren).

Hoe stel ik een begroting op die voldoet voor de Regeling Muziekimpuls?
Een handige voorbeeldbegroting vind je hier.

Let op: subsidie wordt alleen toegekend als de school minimaal eenzelfde bedrag investeert in de totale kosten als het subsidiebedrag dat zij ontvangt:

ten minste 40% daarvan komt uit de eigen bijdrage van school: bijvoorbeeld het schoolbudget, ouderbijdrage, sponsoring, inkomsten uit verkoop van oud papier, entreegelden van optredens van het schoolorkest etc.

maximaal 60% ervan betreft gekapitaliseerde inzet van het eigen personeel voor de uitvoering.

Hoe regel ik de samenwerking met een lokale muziekpartner?
Daarvoor bestaat een model-samenwerkingsovereenkomst. Daarin lees je precies waar je op moet letten en wat je kunt afspreken.

Mocht je vragen hebben kun je natuurlijk ook altijd de Alphense Popschool mailen op info@alphensepopschool.nl

INSCHRIJVEN LES